Stuart A. Staples

Luchten

Hoe belangrijk zijn teksten in de popmuziek eigenlijk? Op de keper beschouwd doen ze er natuurlijk niet toe, of in ieder geval pas in laatste instantie. Want vermag de muziek niet aan te spreken, dan kan zelfs een poëtisch hoogstaande tekst dat niet verhelpen. En hoe sterker de muziek weet te boeien, des te minder aandacht het gezongen woord opeist.

Tindersticks - Met hart en hoofd

Allebei met een zonnebril op stappen ze uit de taxi over het beschaduwde trottoir linea recta het Stedelijk Museum binnen. Kunnen de jongens van Tindersticks soms net als hun muziek zo moeilijk het daglicht verdragen? De werkelijkheid blijkt als altijd prozaïscher.

Stuart A. Staples - Verlatingsdrang

Naar eigen zeggen zit Stuart Staples, goed en wel veertig, momenteel midden in een overgangsperiode. Niet alleen lijkt Tindersticks voor hem inmiddels onvoltooid verleden tijd, maar ook verhuisde hij onlangs met zijn vrouw en hun vier kinderen van het hectische London naar een provincieplaatsje in het hart van Frankrijk.

Abonneer op RSS - Stuart A. Staples