Culture Club - Het ABC van Boy George

December 1983

Geen tijfel mogelijk: 1983 was het jaar van Culture Club, tenminste als we het laatste kwartaal van 1982 meerekenen. Het rijtje hits Church Of The Poison Mind, Karma Chameleon, Victims en It’s A Miracle is immers niet compleet zonder Do You Really Want To Hurt Me en Time (Clock Of The Heart). Stuk voor stuk klassieke popsingles en nota bene allemaal uit eigen koker, want let wel: we hebben hier van doen met een echte groep, zij het dan onder aanvoering van een flamboyant uitgedoste androgyne zanger. Hoewel hij inmiddels al zo’n vijftien maanden in een achtbaan zit, toont George O’Dowd (22) alias Boy George zich verbazingwekkend genoeg nog helemaal niet dolgedraaid. Toegegeven, hij gedraagt zich een beetje balorig, zoals het een Britse popster betaamt, maar misschien maakt juist dat hem zo ontwapenend. En dat ABC bij wijze van interview weet hij best te appreciëren, sterker zelfs: het blijkt een kolfje naar zijn hand.

Ambitie Ambitie kan zowel positief als negatief van aard zijn. Ik ben heel ambitieus, maar ik wil niet iets bereiken ten koste van andere mensen. Sommigen maakt dat niets uit, mij wel, ik hoop dat ik nooit zo diep zal zinken. Voor mij is ambitie een zuiver persoonlijke zaak, ik bedoel, voor mij betekent ambitie iets nastreven op het persoonlijke vlak. Maar iedereen moet ambities hebben, anders kun je nooit iets van je leven maken.

Bijbel Voor mij is de bijbel alleen maar een boek, maar voor veel anderen, vooral oudere mensen, is het een handleiding bij het leven. Daar is niets op togen, mits zij de bijbel  maar zuiver interpreteren. Ik wijs religie ook niet af, integendeel, ik wil haar alleen niet opgedrongen krijgen, zoals bijvoorbeeld op school gebeurt. Religie zou iedereen eigenlijk zelf moeten ontdekken.

Communicatie Ieder mens communiceert, wat nog niet wil zeggen dat ieder mens ook daadwerkelijk communiceert. Veel mensen weigeren namelijk te communiceren, in die zin dat ze niet echt begrip kunnen opbrengen voor anderen en dus niet met hen proberen samen te leven. Een voorwaarde voor communicatie is, dat je eerst respect voor jezelf moet hebben. Want als je geen respect voor jezelf kunt hebben, dan weiger je onbewust respect voor anderen op te brengen.

Droom Ik heb onlangs een verschrikkelijke droom gehad. Ik droomde dat ik een groot warenhuis binnenliep, Woolworths om precies te zijn, en dat ik daar op de platenafdeling mijn nieuwe album zag staan. Op de voorkant van de hoes stond een foto van mij met het hoofd van een sneeuwpop en ik droeg de mantel en de staf van de kerstman. Op de binnenhoes stonden naaktfoto’s van mij. Die foto’s waren vroeger ooit genomen, niet in werkelijkheid natuurlijk maar in mijn droom, en ik wilde uit wanhoop en woede die fotograaf opsporen en hem vermoorden, echt letterlijk vermoorden. Het was werkelijk angstaanjagend, ik werd badend in het zweet wakker.

Ego Mijn eerste associatie bij ego is altijd egoïsme. En egoïsme brengt mij op het feit dat mannen over het algemeen veel egoïstischer zijn dan vrouwen. Dat egoïsme kan er toe leiden dat vrouwen vernederd en onderdrukt worden, soms zelfs op religieuze gronden. De rastafari-religie bijvoorbeeld heeft de cultuur van een heel volk aangetast. Ego heeft in mijn oren een mannelijke klank, in de negatieve betekenis van het woord. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan het begrip ego. Ieder mens heeft een ego. En ieder mens zou eigenlijk een ego moeten hebben dat hij graag wil proberen te vervullen. Wat mij terugvoert naar het woord ambitie.

Fantasie Ik ben geen man van fantasieën. Boze tongen beweren dat ik met mijn liedjes in fantasieën grossier, maar dat is nonsens. Ik leef nu eenmaal niet in een fantasiewereld, dus kan ik ook moeilijk escapistische muziek maken. Bovendien komt mijn publiek grotendeels uit de arbeiderskiasse en die mensen kunnen eenvoudigweg niet hun toevlucht in fantasieën zoeken. Ze worden tenslotte voortdurend geconfronteerd met de harde realiteit, ik bedoel, ze verdienen een mager loon of trekken een nog lagere uitkering en de kosten voor levensonderhoud worden alsmaar hoger.

Genie Zou ik dolgraag willen zijn. Niemand is een absoluut genie, al kwam Einstein er volgens mij dicht bij. Wel hebben sommige mensen geniale trekken. David Bowie bijvoorbeeld, van wie ik vroeger dacht dat hij een echt genie was, is tot op zekere hoogte geniaal, omdat hij in wezen nep is maar miljoenen het tegendeel weet te doen geloven. Het enige absolute genie dat ik ken is God, want alleen God omspande de hele wereld.

Hoop Een triest woord. Hoop heb je alleen maar wanneer je je in een benarde situatie bevindt.

Identiteit Identiteit wordt nogal eens verward met imago. Als je een afwijkend en opvallend uiterlijk hebt, wek je bij menigeen al gauw de illusie dat je een identiteit bezit. Maar identiteit heeft te maken met karakter en persoonlijkheid. Oude mensen hebben een identiteit, vooral oude vrouwen, omdat vrouwen na een bepaalde leeftijd niet langer ‘vrouw’ hoeven te zijn. Veel mensen hebben geen identiteit, ik wel. Ik heb er lang en hard aan gewerkt om die identiteit te ontwikkelen. Je vormt je identiteit vooral door met anderen te communiceren. Zie verder onder communicatie.

Journalistiek Popjournalistiek vind ik waardeloos. Muziek laat zich nu eenmaal niet analyseren, het is een natuurlijk iets, dat zich aan elke analyse onttrekt. Van een bepaald stuk muziek kun je houden of je haat het, meer zinnigs valt er niet over te zeggen. Journalistiek in het algemeen is een vak dat opvallend vaak slecht wordt beoefend, wat zijn oorzaak vindt in het cynisme waarmee menige journalist te werk gaat.

Kleuterschool De popwereld lijkt soms wel een kleuterschool. Supersterren zijn net verwende rijkeluiskinderen, die menen dat ze alles en iedereen naar hun hand kunnen zetten. Ze zijn een verschrikking voor hun omgeving, ook al omdat ze zich schandalig onbeschoft plegen te gedragen.

Liefde Ieder mens heeft liefde nodig. Als een mens zijn liefde niet kwijt kan en hij geen liefde ontvangt, dan is zijn leven waardeloos. Liefde geeft het leven inhoud. Bij liefde moet ik ook altijd aan haat denken, want liefde en haat zijn de twee sterkste emoties, waaromheen alle andere emoties cirkelen.

Moeder Een goede moeder heeft een sterk instinct. Ze voelt alles van haar kind aan, ze kan alles van haar kind weten zonder dat er met een woord over gesproken is. Tussen moeder en kind bestaat een onverbrekelijke band. Maar de liefde tussen moeder en kind is een ander soort liefde dan in een liefdesrelatie, het is een ontastbare liefde.

Narclsme Hitler. Een narcistisch persoon is voor mij iemand die alles en iedereen onder controle wil hebben, hij wil de totale macht. Hitler dus.

Obsessie Ik heb een hekel aan dat woord, omdat het in mijn oren een manikale klank heeft. Moordenaars handelen vanuit een obsessie En ook in de liefde is obsessie desastreus.

Passie Typisch zo’n woord dat te pas en te onpas is gebruikt en daardoor zijn werkelijke betekenis heeft verloren. Voor mij heeft het begrip passie geen enkele waarde meer. Ik associeer het met het soort films dat titels draagt als De Avonturen Van Een Ramenwasser. Vandaar dat ik het eigenlijk ook een grappig woord vind.

Quintessens Quintessens is voor mij een persoonsgebonden woord. Marc Bolan van T. Rex bijvoorbeeld is in mijn ogen de quintessens van een popster. Hij is van voor mijn tijd, dus ik heb hem nooit ontmoet, laat staan gekend, maar voor mij vertegenwoordigt hij in alles wat een popster kan en ook moet zijn. Als artiest bewonder ik hem mateloos, maar als mens schijnt hij verschrikkelijk te zijn geweest, egoïstisch tot en met. Ik heb een vriend, Marilyn, dat is ook zie is ook zo’n type. En Marilyn Monroe is de quintessens van een filmster.

Rijkdom Materiële rijkdom zegt mij niets, dit in tegenstelling tot innerlijke rijkdom. Rijkdom heeft te maken met levenskracht en levensopvattmg. Als je rijk van binnen bent, dan ben je automatisch een sterk mens.

Sensualiteit Net als passie een woord dat geen inhoudelijke waarde meer heeft, omdat het te vaak in een verkeerde context is gebruikt. Zo heeft de rioolpers het nogal eens over sensualiteit, bijvoorbeeld in verband met een rector die met een schoolmeisje naar bed is geweest. De filmwereld is ook mede schuld aan de devaluatie van het begrip sensualiteit. Joan Collins in Dynasty, zo iemand staat vandaag de dag voor sensualiteit.

Traditie Culture Club. Onze muziek is traditioneel, want ze is melodisch. En als je bijvoorbeeld Iers bent, dan ben je ook traditioneel. Cultuur in het algemeen is traditioneel.

Universaliteit Opnieuw Culture Club. We zijn universeel, omdat we overal bekend zijn, natuurlijk niet op Mars, maar we zijn wel wereldberoemd. Vandaar ook die wereldkaart op de achterkant van de hoes van ons album Colour By Numbers. Ik vind het prachtig dat we bijna overal ter wereld populair zijn, niet in narcistische zin, maar vanuit een cultureel oogpunt.

Visie George Harrison - sitar - India - guru - visie.

Wens Een mooi woord, omdat het een woord is dat optimisme uitstraalt, dit in tegenstelling tot hoop. Wens is een blij woord. Van Peter Pan word ik altijd als een kind zo blij.

Xenofobie Vreemdelingenhaat stinkt naar racisme en fascisme. Ik geloof in uitwisseling. Je moet geven om te ontvangen. Je kunt niet met andere mensen leven als je niets om ze geeft. Ga nu terug naar het woord communicatie.

Ying Yang. Verschrikkelijk. Doet mij namelijk onwillekeurig aan de jaren zestig denken. Ik haat luiheid en de jaren zestig waren wel een bijzonder luie periode. Op zich heb ik nooit iets gehad tegen de filosofie van de hippies, per slot van rekening ben ik zelf idealistisch, maar hun houding, die luiheid, was zonder meer verwerpelijk. En ze waren niet alleen lui, ze waren vaak ook nog eens zelfdestructief in hun drugsgebruik. De jaren zestig waren een periode van veel woorden en weinig daden.

Zenit Typisch zo’n woord dat pretentieuze journalisten gebruiken om een intellectuele indruk op hun lezers te maken. Zenit, ik weet niet eens wat het betekent. Wat is het volgende woord?